Disposicions generals i advertències legals

 

Vostè és titular d'un bitllet del Swiss Travel System, un document destinat a persones amb lloc de residència habitual fora de Suïssa i del Principat de Liechtenstein.

 • El seu bitllet és personal i intransferible
 • Li preguem que ho mostri juntament amb un passaport o document d'identitat en vigor, sempre que li sigui sol·licitat pel personal de la companyia.
 • És vàlid des de les 0:00 h. del primer dia de validesa fins a les 5:00 h. del dia següent a l'últim dia de validesa.
 • El seu import únicament es reemborsa si el bitllet es retorna al punt de venda abans del primer dia de validesa.
 • Els reemborsaments parcials del Swiss Travel Pass / Swiss Travel Pass Flex únicament són possibles en els següents casos:
  • Per malaltia o accident (si es presenta el certificat corresponent).
  • Si es presenta per a la seva reemborsament en el lloc en el qual s'interromp el viatge.
  • Certificat per part del ferrocarril.
 • El reemborsament parcial no és possible en el cas de la Swiss Half Fare Card.
 • En cas de pèrdua o robatori, el bitllet no serà substituït ni reemborsat.
 • La manipulació de les dades de viatge ja introduïts es considera un ús fraudulent.


Swiss Travel Pass / Swiss Travel Pass Youth

 • El Swiss Travel Pass i el Swiss Travel Pass Youth li donen dret a:
  • Viatjar tantes vegades com vulgui en les línies de les empreses de ferrocarril, vaixell i autobús que apareixen marcades al mapa amb línies contínues.
  • Viatjar tantes vegades com vulgui amb els serveis de transport a les ciutats que apareixen marcades al mapa amb un punt vermell i blanc.
  • Adquirir una quantitat il·limitada de bitllets a meitat de preu a les empreses de transport que apareixen marcades amb una línia discontínua.
  • Visitar de forma gratuïta més de 500 museus i exposicions a Suïssa.
 • Per utilitzar alguns trens, autobusos i vaixells, com ara el Glacier Express, el Bernina Express, el Gotthard Panorama Express i el Palm Express, cal reservar plaça i / o abonar un suplement.
 • El Swiss Travel Pass Youth només és vàlid per a viatgers menors de 26 anys


Swiss Travel Pass Flex / Swiss Travel Pass Flex Youth

Podeu escollir lliurement els dies de viatge (3, 4, 8 o 15 dies) dins d'un mateix mes. Li preguem que indiqui la data de viatge en el bitllet abans de començar el viatge.

 • Durant cada dia de viatge indicat, el Swiss Travel Pass Flex i el Swiss Travel Pass Flex Youth li donen dret a:
  • Viatjar tantes vegades com vulgui en les línies de les empreses de ferrocarril, vaixell i autobús que apareixen marcades al mapa amb línies contínues.
  • Viatjar tantes vegades com vulgui amb els serveis de transport a les ciutats que apareixen marcades al mapa amb un punt vermell i blanc.
  • Adquirir una quantitat il·limitada de bitllets a meitat de preu a aquelles empreses de transport que apareixen marcades amb una línia discontínua.
  • Visitar de forma gratuïta més de 500 museus i exposicions a Suïssa.
 • Per utilitzar alguns trens, autobusos i vaixells, com ara el Glacier Express, el Bernina Express, el Gotthard Panorama Express i el Palm Express, cal reservar plaça i / o abonar un suplement.
 • El Swiss Travel Pass Flex Youth només és vàlid per a viatgers menors de 26 anys.


Swiss Half Fare Card

 • El Swiss Half Fare Card li dóna dret a adquirir una quantitat il·limitada de bitllets a meitat de preu per a tots els trajectes que apareixen marcats al mapa amb una línia contínua o discontínua.
 • Transport urbà: En aquest cas el descompte pot ser inferior al 50%
 • El Swiss Half Fare Card és vàlid durant un mes.


Reservat el dret de fer modificacions.